الزامات مهندسی معکوس . روند انجام مهندسی معکوس،مهندسی معکوس،قطعه یدکی

الزامات مهندسی معکوس . روند انجام مهندسی معکوس،مهندسی معکوس،قطعه یدکی

به نام خدا

این متن پاسخ به این سوال است که :

برای اجرایی شدن کار مهندسی معکوس پس از انجام فرآیند های مقدماتی چه کارهایی و با چه تقدم و تاخری باید انجام داد . چه مستنداتی را باید تولید کرد و در تحویل دهی چگونه باید عمل کرد .

روند انجام مهندسی معکوس

 1. تهیه مستندات اولیه شامل : کد گذاری ، پارتس لیست و درخت محصول مجموعه
 2. کروکی برداری و اندازه برداری ( توسط روش های عمومی ، CMM و اسکن سه بعدی )
 3. تهیه مشخصات فنی قطعات استاندارد ( مطابق با استاندارد DIN و ISO و … )
 4. انجام آزمایشات متالورژیکی و تهیه اطلاعات موادی قطعات بصورت مستند (شامل : جنس اصلی ، جنس جایگزین , سختی ، پوشش و عملیات حرارتی )
 5. مطالعات فنی و عملکردی
 6. بدست آوردن ابعاد اسمی , انتخاب تولرانس های ابعادی ( حدی ) و تعیین تلرانس گذاری هندسی ( GPS / GD&T )
 7. ترسیم نقشه های دو بعدی قطعات و مجموعه ها مطابق با استاندارد ISO (در محیط ACAD )
 8. تهیه مدل سه بعدی قطعات و مجموعه ها ( در محیط CATIA و مطابق با نقشه های دو بعدی نهایی )
 9. بررسی مدل های سه بعدی از نظر نداشتن تداخل در مونتاژ
 10. کنترل تطبیقی نقشه های سه بعدی با نقشه های دوبعدی
 11. نمونه سازی و کنترل دقیق مطابق با نقشه های دو بعدی
 12. مونتاژ و انجام تست های عملکردی
 13. تهیه و ارائه شناسنامه مختصر فنی قطعات و مجموعه ها
 14. تهیه و ارائه شناسنامه های کنترل و تحویل گیری قطعات و مجموعه ها

روند انجام مهندسی معکوس

الزامات و فرآیند تولرانس گذاری ابعادی

در نقشه اولیه قطعه ( که ما در حال حاضر آنرا در اختیار نداریم ) هر بعدی از قطعه دارای یک عدد اسمی و یک بازه تولرانسی است و عددی که پس از ابعاد برداری برای هر بعد مشخص میگردد در واقع عددی در این محدوده تولرانسی است . حال مسئله اصلی استخراج عدد اسمی و بازه تولرانسی مورد نظر طراح اولیه از این عدد خرد بدست آمده میباشد که کار بسیار حساس و سختی است . ما باید چگونه این کار را انجام دهیم تا قطعه ساخته شده ما بتواند با قطعات فابریک ( اصلی ) قابلیت تعویض پذیری داشته باشد ………

دیدگاهتان را بنویسید