دوره آموزشی تولرانس گذاری هندسی

تولرانس گذاری هندسی دوره آموزشی سطح ۱ برای دانشجویان مهندسی مکانیک و نقشه کشی صنعتی

تولرانس گذاری هندسی دوره آموزشی سطح ۱ برای دانشجویان مهندسی مکانیک و نقشه کشی صنعتی

کد دوره A-97-11 B-97-12
عنوان دوره آموزش نقشه کشی صنعتی حرفه ای مکانیک مطابق با استاندارد های ایزو تولرانس گذاری هندسی دوره آموزشی سطح ۱ برای دانشجویان مهندسی مکانیک و نقشه کشی صنعتی
مدت دوره  ۴۰ ساعت  (  ۱۰ جلسه ۴ ساعته )  ۶۰ ساعت  ( ۱۵ جلسه ۴ ساعته )
روزهای برگزاری روزهای فرد روزهای زوج
محتوای دوره آموزش ایزو ۱۲۸ ، ایزو ۱۲۹ ، ایزو ۱۱۰۱ و سایر استاندارد های نقشه کشی شرکت‌کنندگان در این دورۀ آموزشیِ کاربردی بر اساس استانداردهای ایزو به نحو مؤثر از دانش پایۀ بُعدگذاری و تولرانس‌گذاری هندسی، هم در تفسیر نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) و هم تهیۀ نقشه (طراحی)، بهره‌مند خواهند شد
هزینه دوره – فردی توافقی توافقی
هزینه دوره برای هر دانشجو در حالت  نیمه گروهی ( ۶ نفره ) ۸۵۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
هزینه دوره برای هر دانشجو در حالت  گروهی ( ۱۲ نفره ) ۶۰۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰

محل برگزاری کلاس ها :

تهران – خیابان شهید مطهری – ابتدای مفتح جنوبی – روبروی ایستگاه مترو شهید مفتح

 

تلرانس گذاری هندسی به روش ISO و ASME

تولرانس گذاری هندسی دوره آموزشی سطح ۱ برای دانشجویان مهندسی مکانیک و نقشه کشی صنعتی

هدف دوره :

 • شرکت‌کنندگان در این دورۀ آموزشیِ کاربردی بر اساس استانداردهای ایزو به نحو مؤثر از دانش پایۀ بُعدگذاری و تولرانس‌گذاری هندسی، هم در تفسیر نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) و هم تهیۀ نقشه (طراحی)، بهره‌مند خواهند شد. در نتیجۀ این دوره،
  • نقشه‌ها در انتقال الزامهای عملکردی صراحت و قطعیت بیشتری می‌یابند،
  • تولید محصولات راحت‌تر و روشهای بازرسیِ مناسب مشخص می‌شوند.

  تسلط بر مبانی تولرانس‌گذاری هندسی باعث

  • کاهش تغییرات در نقشه،
  • کاهش خطاهای تفسیری،
  • افزایش اطمینان قیمت‌دهی در قراردادها،
  • طراحیِ ناظر به حداکثر قابلیت تولید،
  • افزایش مقادیر تولرانسها،
  • و تضمین مونتاژ قطعات با هم می‌شود.

ب) دورۀ مقدماتی (۶۰ ساعت):

  ۱-   مقدمه :

 1.     چرا تولرانس‌گذاری هندسی؟
 2.     تاریخچه
 3.    مقایسه با راه و روش قدیم
 4.     استانداردهای ایزو
 5.    قوانین نقشه‌های استاندارد ایزو
 6.     مرور مقررات بُعدگذاری (dimensioning)
 7.    شرح اجمالی علامتهای متداول
 8.    شاکله‌شناسی (features – classification and types)
 9.    علامتهای خصوصیتهای هندسی  (geometrical characteristics – symbols)
 10.     طبقه‌بندی تولرانسها (tolerance categorization)
 11.     ناحیه‌های تولرانسی (tolerance zones)
 12.     معرفی نشانگر تولرانس (tolerance indicator/frame)
 13.     دگرسازهای مواد شاکله – تعاریف (material condition modifiers feature)

   ۲-  حدود اندازه  :

 1.      اصول بنیادی تولرانس‌گذاری
 2.      اصل پوش (envelope principle)
 3.       سنجه‌های برو-نرو
 4.       تعاریف اندازه (size definitions)
 5.       رابطۀ میان تک‌تک شاکله‌ها – کاربرد تولرانس رخواره برای تعیین مکان شاکله‌ها
 6.       مبدأ بُعد (dimension origin)

۳-   نحوۀ کارکرد سامانۀ هندسی

 1.    تولرانس‌گذاری بُعدی و هندسیِ قطعه‌ای مثالی
 2.     مقایسۀ
 3.     دگرسازهای مواد شاکله – تأثیر و قوانین
 4.     قوانین مربوط به رزوه‌ها و چرخ‌دنده‌ها و هزارخارها
 5.     موارد کاربرد دگرسازهای مواد شاکله – محاسبات بدترین وضعیت
 6.     الزام دادوستاد (reciprocity)

۴-   تصدیق تولرانس موقعیت (position tolerance verification)

 1.     ثبت داده‌های بازرسی و تصدیق تولرانس موقعیت در حالتهای بیشاد (MMC) و کَماد (LMC)
 2.     معرفی سنجۀ کاغذی (paper gauge)
 3.     طرحهای سه‌گانۀ محصول، تولید، اندازه‌گیری
 4.     حالت امکانیِ بیشینه-مواد (maximum material virtual condition)

۵-   تئوری مبنا و دستگاه مبنایی (datum and datum system)          

 1.     دستگاه مبنایی و درجات آزادی
 2.     تعریف مبنا، دستگاه مبنایی، شاکلۀ مبنا، بدل‌سازهای مبنا (datum simulators)، و مبنای بدل‌سازی‌شده
 3.    دستگاه مبنایی در مهندسی، تولید، بازرسی
 4.    قراردهی قطعه در دستگاه مبنایی
 5.     ابهام مبناهای تلویحی و صراحت مبناهای تصریحی
 6.     شاکله‌های مبنای اندازه‌دار و بدون اندازه (datum features with size and without size)
 7.     شاکله‌های مبنای موضعی و شاکله‌های مبنای چندتایی
 8.     ایجاد و توصیف دستگاه مبنایی
 9.     دگرسازهای مبنا – تعریف
 10.     الزام همزمانی و الزام جدایی(simultaneous and separate requirements)

۶-   تولرانسهای ریخت

 1.     تختی سطح – نحوۀ تصدیق، ملاحظات طراحی
 2.      تختی میانْ‌سطح – حالات فاو (RFS) و بیشاد
 3.      تختیِ به‌اِزایی
 4.      راستی – ملاحظات طراحی
 5.      راستی عناصر خطی سطح
 6.      راستی عناصر خطی – دو جهت
 7.      راستی میانْ‌خط – حالات فاو (RFS) و بیشاد
 8.      گردی
 9.      استوانگی

دوره آموزشی تولرانس گذاری هندسی سطح ۱ برای مهندسان،نقشه کش ها و دانشجویان مکانیک

 

آموزش حرفه ای نقشه کشی صنعتی و تولرانس گذاری هندسی ، تهیه نقشه های فنی ، نمونه سازی ، ساخت قطعات یدکی