دوره پیشرفته آموزش تلرانس گذاری هندسی

دوره پیشرفته آموزش تلرانس گذاری هندسی بر اساس استانداردهای ایزو:

هدف دوره :

 • شرکت‌کنندگان در این دورۀ آموزشیِ کاربردی تلرانس گذاری هندسی به نحو مؤثر از دانش پایۀ بُعدگذاری و تولرانس‌گذاری هندسی، هم در تفسیر نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) و هم تهیۀ نقشه (طراحی)، بهره‌مند خواهند شد. در نتیجۀ این دوره،
  • نقشه‌ها در انتقال الزامهای عملکردی صراحت و قطعیت بیشتری می‌یابند،
  • تولید محصولات راحت‌تر و روشهای بازرسیِ مناسب مشخص می‌شوند.

  تسلط بر مبانی تولرانس‌گذاری هندسی باعث

  • کاهش تغییرات در نقشه،
  • کاهش خطاهای تفسیری،
  • افزایش اطمینان قیمت‌دهی در قراردادها،
  • طراحیِ ناظر به حداکثر قابلیت تولید،
  • افزایش مقادیر تولرانسها،
  • و تضمین مونتاژ قطعات با هم می‌شود.

   

آموزش تولرانس گذاری هندسی به روش ISO

 دورۀ پیش‌رفته (۷۰ ساعت):

پیش‌نیاز

موفقیت در دورۀ مقدماتی

محتوای درسی

۱-    مبنا و دستگاه مبنایی

 1.   دگرسازهای مبنا – تأثیر
 2.   کاربرد
 3.   شاکله‌های مبنای مورب
 4.    سطوح پَربندی (contoured surfaces) در حکم مبنا
 5.    نشانگاههای مبنا
 6.    گروه سوراخهای تشکیل‌دهندۀ مبنا
 7.     مبنای مشترک
 8.    چندگانگی دستگاه مبنایی – ارتباط میان سامانه‌ها

۲-    تولرانسهای راستا

 1.    رئوس کلی
 2.    توازی سطح با یک مبنا
 3.    زاویه‌داری سطح با دو مبنا
 4.     تعامد سطح با یک مبنا
 5.     تعامد سطح با دو مبنا
 6.      توازی میانْ‌خط با دو مبنا
 7.      تولرانس‌گذاری تعامد صفر در حالت بیشاد
 8.      تعامد عناصر خطی

۳-   تولرانسهای رخواره

رئوس کلی

رخواره سطح

رخواره خط

رخواره – مهار چندگانه

حالت ناصلب یا رها (non-rigid or free state condition)

۴-   تولرانسهای موقعیت

 1.      رئوس کلی
 2.      ناحیۀ تولرانسی استوانه‌ای
 3.      ناحیۀ تولرانسی متوازی‌السطوح
 4.      ناحیۀ تولرانسی کُروی
 5.      فرمولهای بستها و پیچ‌ومهره‌ها – بست ثابت ، بست معلق
 6.      ناحیۀ تولرانسی افراشته

۵-    محاسبات انباشتگی مرزهای داخلی و بیرونی

 1.       رئوس کلی
 2.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت فاو
 3.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت بیشاد
 4.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت کماد
 5.       محاسبات ضخامت دیواره

 تلرانس گذاری هندسی

متن درسی

GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING WORKBOOK, AL NEUMANN (1995)

 مدت ، زمان‌بندی و هزینه دوره پیشرفته تلرانس گذاری هندسی

 • دورۀ پیشرفته :
  • طی ۷۰ ساعت آموزشی
  • شامل تدریس ، برگزاری آزمون و اعطای مدارک پایان دوره پیشرفته

در صورت تمایل به شرکت در دوره های آموزشی فوق میتوانید مشخصات و شماره تلفن تماس خود را به آدرس info@tarhofan-edc.com  ایمیل فرمایید .

دیدگاهتان را بنویسید