در این مقاله ما در مورد آموزش رسم فنی عمومی مهندس متقی پور، مدت زمانی آن و هزینه هایی که شما باید بپردازید صحبت میکینم . ما برای دوستان شهرستانی هم برنامه ریزی ویژه ای داریم که در این مقاله می خوانید . داشتن یک ذهن منظم و سه بعدی برای هر مهندس مکانیک و یا هر نقشه کش ماهر بسیار ضروری است . آموزش نقشه کشی صنعتی بصورت حرفه ای و سریع را با ما تجربه کنید .

 mottaghi poor drawing training book

آموزش رسم فنی عمومی مهندس متقی پور شرکت طرح و فن