آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت اول. تلرانس گذاری ابعادی، از رایج ترین و قدیمی ترین تکنیک های تولرانس گذاری در نقشه های فنی است. ولی سوال و چالش اصلی این است که آیا  با این روش میتوانیم عملکرد قطعه ساخته شده را تضمین نماییم . در چه مواردی نیازمند استفاده از تولرانس های هندسی هستیم . آیا تولرانس های هندسی موجب افزایش هزینه ساخت میشوند . برای تعیین تولرانس های ابعادی و هندسی و ثبت آن در نقشه های ساخت و بازرسی قطعات، نیازمند به دانستن چه مفاهیم و اصول اولیه ای هستیم . ما قصد داریم به لطف الهی در قالب آموزش های ویدئویی کوتاه، به صورت عملی و همراه با مثال های کاربردی به این موضوعات بپردازیم . امید است بتوانیم رضایت شما را کسب نماییم. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر فیلم های آموزشی میتوانید به بخش تولرانس گذاری ابعادی مراجعه فرمایید.

سرفصل مطالب آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت اول

در این درس ضمن توضیح انواع تولرانس های ابعادی ( دوطرفه،یکطرفه و … ) با ذکر یک مثال عملی با نحوه کنترل تولرانس های داده شده و نحوه محاسبات “حداقل محدوده لقی”  و “حداکثر محدوده لقی”  آشنا می شوید . برای دانلود فیلم کامل، کلیک نمایید.

سایر آموزشهای مرتبط با آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت اول

پیشنهاد ما اینست که برای نتیجه بهتر ، ترتیب آموزش ها را رعایت فرمایید.