در ادامه مباحث مربوط به تولرانس گذاری ابعادی، فیلم آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت دوم را مشاهده فرمایید . در این آموزش، مفاهیم جدید و مهم تری را با هم بررسی میکنیم . در نظر داشته باشید، تولرانس گذاری دانشی است که باید به مهارت تبدیل گردد. و نیازمند دانستن و تمرین است. برای مشاهده تمامی مطالب آموزشی مرتبط، میتوانید به بخش تولرانس گذاری مراجعه فرمایید .

خلاصه مباحث مطرح شده در آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت دوم

هنگاهی که طراح قصد دارد یک ویژگی از قطعه را تولرانس گذاری نماید میبایست انحرافات ابعادی و هندسی قطعه را با هم در نظر بگیرد . در این درس این موضوع بخوبی مورد بحث قرار میگیرد و با موارد ذیل آشنا می شوید :
تولرانس گذاری یک مثال عملی ( شامل دو قطعه ) .
انجام محاسبات تداخل تولرانس و آشنایی با مفهوم ” اندازه مجازی ” ( virtual size )
لزوم تولرانس گذاری هندسی در نقشه های فنی .
این درس مقدمه ای برای دروس تولرانس گذاری هندسی نیز میباشد.
برای دانلود فیلم کامل، کلیک نمایید.

سایر آموزشهای مرتبط با آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت دوم

پیشنهاد ما اینست که برای نتیجه بهتر ، ترتیب آموزش ها را رعایت فرمایید.