با سلام . در ادامه مباحث قبل، با ” آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت چهارم ” در خدمت شما هستیم. در آموزش قسمت سوم، چهار ناحیه عملکردی مورد بحث قرار گرفتند. حال به بررسی پنج ناحیه باقیمانده، و جمع بندی کل نتایج میپردازیم.

مجددا” متذکر میگردم که برای تولرانس گذاری ابعادی قطعات و مجموعه های صنعتی، قدم اول، بررسی دقیق عملکرد مجموعه است. در این مثال شما با نحوه تحلیل عملکرد قطعات و نحوه انتخاب تولرانس ابعادی بخوبی و در زمان کمی آشنا میشوید.
برای مشاهده تمامی مطالب آموزشی مرتبط، میتوانید به بخش تولرانس گذاری مراجعه فرمایید .

برای مهندسی معکوس و نمونه سازی صحیح و دقیق قطعات صنعتی، داشتن مهارت تولرانس گذاری ابعادی و هندسی حرفه ای و استاندارد ضروری است . جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت چهارم

سایر آموزشهای مرتبط با آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت چهارم

پیشنهاد ما اینست که برای نتیجه بهتر ، ترتیب آموزش ها را رعایت فرمایید.