هدف دوره :

شرکت‌کنندگان در این دورۀ آموزشیِ کاربردی تلرانس گذاری هندسی به نحو مؤثر از دانش پایۀ بُعدگذاری و تولرانس‌گذاری هندسی، هم در تفسیر نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) و هم تهیۀ نقشه (طراحی)، بهره‌مند خواهند شد. در نتیجۀ این دوره،
نقشه‌ها در انتقال الزام های عملکردی صراحت و قطعیت بیشتری می‌یابند،
تولید محصولات راحت‌تر و روشهای بازرسیِ مناسب مشخص می‌شوند.

برای مهندسی معکوس و نمونه سازی صحیح و دقیق قطعات صنعتی، داشتن مهارت تولرانس گذاری ابعادی و هندسی حرفه ای و استاندارد ضروری است . جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

نتایج تسلط بر مبانی تولرانس‌گذاری هندسی :

 • کاهش تغییرات در نقشه،
 • کاهش خطاهای تفسیری،
 • افزایش اطمینان قیمت‌دهی در قراردادها،
 • طراحیِ ناظر به حداکثر قابلیت تولید،
 • افزایش مقادیر تولرانسها،
 • و تضمین مونتاژ قطعات با هم می‌شود.
a draw according to iso standard drawing

آموزش نقشه کشی صنعتی به روش ایزو

دورۀ پیشرفته :

پیش‌نیاز : موفقیت در دورۀ مقدماتی

محتوای درسی :

۱-    مبنا و دستگاه مبنایی

 1.   دگرسازهای مبنا – تأثیر
 2.   کاربرد
 3.   شاکله‌های مبنای مورب
 4.    سطوح پَربندی (contoured surfaces) در حکم مبنا
 5.    نشانگاههای مبنا
 6.    گروه سوراخهای تشکیل‌دهندۀ مبنا
 7.     مبنای مشترک
 8.    چندگانگی دستگاه مبنایی – ارتباط میان سامانه‌ها

۲-    تولرانسهای راستا

 1.    رئوس کلی
 2.    توازی سطح با یک مبنا
 3.    زاویه‌داری سطح با دو مبنا
 4.     تعامد سطح با یک مبنا
 5.     تعامد سطح با دو مبنا
 6.      توازی میانْ‌خط با دو مبنا
 7.      تولرانس‌گذاری تعامد صفر در حالت بیشاد
 8.      تعامد عناصر خطی

۳-   تولرانسهای رخواره

 1. رئوس کلی
 2. رخواره سطح
 3. رخواره خط
 4. رخواره – مهار چندگانه
 5. حالت ناصلب یا رها (non-rigid or free state condition)

۴-   تولرانسهای موقعیت

 1.      رئوس کلی
 2.      ناحیۀ تولرانسی استوانه‌ای
 3.      ناحیۀ تولرانسی متوازی‌السطوح
 4.      ناحیۀ تولرانسی کُروی
 5.      فرمولهای بستها و پیچ‌ومهره‌ها – بست ثابت ، بست معلق
 6.      ناحیۀ تولرانسی افراشته

۵-    محاسبات انباشتگی مرزهای داخلی و بیرونی

 1.       رئوس کلی
 2.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت فاو
 3.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت بیشاد
 4.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت کماد
 5.       محاسبات ضخامت دیواره

متن درسی :

GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING WORKBOOK, AL NEUMANN (1995)

 مدت ، زمان‌بندی و هزینه دوره پیشرفته تلرانس گذاری هندسی

 • دورۀ پیشرفته :
  • طی ۵۰ ساعت آموزشی
  • شامل تدریس ، برگزاری آزمون و اعطای مدارک پایان دوره پیشرفته

در صورت تمایل به شرکت در دوره های آموزشی فوق:

میتوانید مشخصات و شماره تلفن تماس خود را به آدرس info@tarhofan-edc.com  ایمیل فرمایید .
ویا با شماره های ۰۹۹۱۲۰۴۵۵۴۳ – ۰۲۱۸۸۵۴۹۸۸۱ – ۰۲۱۸۸۵۴۹۸۸۲ تماس بگیرید .