بایگانی دسته بندی: تولرانس گذاری هندسی

تلرانس گذاری هندسی

بکارگیری دقیق و حرفه ای تلرانس گذاری هندسی در فرآیند تهیه نقشه های فنی، میتواند نتایج ارزشمند زیر را برای ما به ارمغان بیاورد :

  • تولید محصولات راحت‌تر
  • انتخاب روشهای بازرسیِ مناسب
  • کاهش تغییرات در نقشه
  • کاهش خطاهای تفسیری
  • افزایش اطمینان قیمت‌دهی در قراردادها
  • طراحیِ ناظر به حداکثر قابلیت تولید
  • افزایش مقادیر تولرانسها
  • و تضمین مونتاژ قطعات با هم

دوره پیشرفته آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش ایزو ( GPS )

هدف دوره :
شرکت‌کنندگان در این دورۀ آموزشیِ کاربردی تلرانس گذاری هندسی به نحو مؤثر از دانش پایۀ بُعدگذاری و تولرانس‌گذاری هندسی، هم در تفسیر نقشه‌ها (نقشه‌خوانی) و هم تهیۀ نقشه (طراحی)، بهره‌مند خواهند شد.

کارگاه آموزشی تلرانس گذاری هندسی

مخاطبین : مهندسین و دانشجویان مکانیک جامدات ، مهندسین و دانشجویان ساخت و تولید ، کارشناسان تهیه نقشه فنی ، کارشناسان کنترل کیفیت ابعادی و هندسی ( مترولوژی ) ، صنعتگران فعال در زمینه ساخت و تولید قطعات صنعتی ، مدیران پروژه و کارشناسان فعال در زمینه مهندسی معکوس