آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت اول

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت اول

تلرانس گذاری ابعادی، از رایج ترین و قدیمی ترین تکنیک های تولرانس گذاری در نقشه های فنی است. ولی با توسعه تکنولوژی ها و فرآیند های ساخت و تولید به روش برون سپاری، تولرانس گذاری ابعادی ( یا همان تلرانس گذاری حدی ) قادر به پاسخگویی نیاز طراحان، سازندگان، بازرسان نبود و مدت هاست که در کشورهای پیشرفته از تولرانس گذاری هندسی در کنار تلرانس گذاری ابعادی استفاده می شود .

در این جلسه و کلاس های بعدی که فیلم آن در اختیار شما قرار داده شده است، بصورت کاملا” کاربردی و قدم به قدم ، تلرانس گذاری حدی و تلرانس گذاری هندسی یک مجموعه ۴ قطعه ای توضیح داده شده است .
همچنین در این جلسه آموزشی به موارد زیر اشاره شده است :

  •  آیا با روش تلرانس گذاری حدی میتوانیم عملکرد قطعه ساخته شده را تضمین نماییم .
  • در چه مواردی نیازمند استفاده از تولرانس های هندسی هستیم .
  • آیا تلرانس های هندسی موجب افزایش هزینه ساخت میشوند .
  • برای تعیین تولرانس های ابعادی و هندسی و ثبت آن در نقشه های ساخت و بازرسی قطعات، نیازمند به دانستن چه مفاهیم و اصول اولیه ای هستیم . 

سرفصل مطالب آموزش تلرانس گذاری ابعادی قسمت اول

  • توضیح انواع تلرانس های ابعادی ( دوطرفه،یکطرفه و … )
  • نحوه محاسبات “حداقل محدوده لقی”  و “حداکثر محدوده لقی” 
  • نحوه کنترل تلرانس های داده شده

 برای مشاهده و دانلود فیلم کامل، می توانید روی تصویر و یا لینک مربوطه کلیک نمایید.

سایر آموزشهای مرتبط با آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت اول

پیشنهاد ما اینست که برای نتیجه بهتر ، ترتیب آموزش ها را رعایت فرمایید.