آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت دوم

آموزش تلرانس گذاری ابعادی قسمت دوم

در ادامه مباحث مربوط به تولرانس گذاری ابعادی، فیلم آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت دوم ارائه شده است . در این آموزش، مفاهیم جدید و مهم تری را با هم بررسی میکنیم . در نظر داشته باشید، تولرانس گذاری دانشی است که باید به مهارت تبدیل گردد. و نیازمند دانستن و تمرین است. 

در این جلسه و کلاس های بعدی که فیلم آن در اختیار شما قرار داده شده است، بصورت کاملا” کاربردی و قدم به قدم ، تلرانس گذاری حدی و تلرانس گذاری هندسی یک مجموعه ۴ قطعه ای توضیح داده شده است .
همچنین در این جلسه آموزشی به موارد زیر اشاره شده است :

  •  آیا با روش تلرانس گذاری حدی میتوانیم عملکرد قطعه ساخته شده را تضمین نماییم .
  • در چه مواردی نیازمند استفاده از تولرانس های هندسی هستیم .
  • آیا تلرانس های هندسی موجب افزایش هزینه ساخت میشوند .
  • برای تعیین تولرانس های ابعادی و هندسی و ثبت آن در نقشه های ساخت و بازرسی قطعات، نیازمند به دانستن چه مفاهیم و اصول اولیه ای هستیم . 
تلرانس گذاری هندسی اندازه مجازی

خلاصه مباحث مطرح شده در آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت دوم

هنگاهی که طراح قصد دارد یک ویژگی از قطعه را تولرانس گذاری نماید میبایست انحرافات ابعادی و هندسی قطعه را با هم در نظر بگیرد . در این درس این موضوع به خوبی مورد بحث قرار میگیرد و با موارد ذیل آشنا میشوید. این درس مقدمه ای برای دروس تولرانس گذاری هندسی نیز میباشد.

  • تولرانس گذاری یک مثال عملی ( شامل دو قطعه ) 
  • انجام محاسبات تداخل تولرانس و آشنایی با مفهوم ” اندازه مجازی ” ( virtual size )
  • لزوم تولرانس گذاری هندسی در نقشه های فنی .

 برای مشاهده و دانلود فیلم کامل، می توانید روی تصویر و یا لینک مربوطه کلیک نمایید.

سایر آموزشهای مرتبط با آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت دوم

پیشنهاد ما اینست که برای نتیجه بهتر ، ترتیب آموزش ها را رعایت فرمایید.