آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت چهارم

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت چهارم

در ادامه مباحث قبل، با ” آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت چهارم ” در خدمت شما هستیم. در آموزش قسمت سوم، چهار ناحیه عملکردی مورد بحث قرار گرفتند. حال به بررسی پنج ناحیه باقیمانده میپردازیم. در پایان این جلسه، به منظور ایجاد یکپارچگی و جلوگیری از خطا های پنهان، یک بار دیگر کلیه تلرانس های داده شده در نواحی عملکردی مختلف، مورد بررسی و تطبیق قرار میگیرند . این بخش از فیلم، مهمترین بخش از آموزش تلرانس گذاری می باشد . 

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت چهارم

 برای مشاهده و دانلود فیلم کامل، می توانید روی تصویر و یا لینک مربوطه کلیک نمایید.

سایر آموزشهای مرتبط با آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت چهارم

پیشنهاد ما اینست که برای نتیجه بهتر ، ترتیب آموزش ها را رعایت فرمایید.