بایگانی نویسنده برای: فلاحی

نوشته های فلاحی

تولرانس گذاری هندسی – شاکله‌شناسی

بر اساس تعریف ایزو، شاکلهٔ هندسی عبارت است از: نقطه، خط یا سطح.
بنای رواداشت‌گذاری بُعدی بر ابعاد است و بنای رواداشت‌گذاری هندسی بر شاکله‌ها. رواداشتهای هندسی در واقع مشخصاتی‌اند که به شاکله‌های قطعه نسبت می‌دهیم.

دست‌نامه مشخصات هندسی محصول در ایزو

دست‌نامه مشخصات هندسی محصول در ایزو دست‌نامه مشخصات هندسی محصول در ایزو به نام صانع و پروردگار حی توانا اصطلاحات پیش از هر چیز، لازم است به مخاطبان محترم توجه دهم که این رشته نیز، مثل سایر علوم و فنون، دارای اصطلاحاتی خاص خود است که در بیان مطالب ناچاریم به کرّات از آنها استفاده […]