بایگانی نویسنده برای: فلاحی

نوشته های فلاحی

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت دوم

در این درس با موارد ذیل آشنا می شوید :
تولرانس گذاری یک مثال عملی ( شامل دو قطعه ) .
انجام محاسبات تداخل تولرانس و آشنایی با مفهوم ” اندازه مجازی ” ( virtual size )
لزوم تولرانس گذاری هندسی در نقشه های فنی .

آموزش تولرانس گذاری ابعادی قسمت اول

در این درس ضمن توضیح انواع تولرانس های ابعادی ( دوطرفه،یکطرفه و … ) با ذکر یک مثال عملی با نحوه کنترل تولرانس های داده شده و نحوه محاسبات “حداقل محدوده لقی” و “حداکثر محدوده لقی” آشنا می شوید .

کارگاه آموزشی تلرانس گذاری هندسی

مخاطبین : مهندسین و دانشجویان مکانیک جامدات ، مهندسین و دانشجویان ساخت و تولید ، کارشناسان تهیه نقشه فنی ، کارشناسان کنترل کیفیت ابعادی و هندسی ( مترولوژی ) ، صنعتگران فعال در زمینه ساخت و تولید قطعات صنعتی ، مدیران پروژه و کارشناسان فعال در زمینه مهندسی معکوس

چگونه یک پروژه مهندسی معکوس را انجام دهیم

در این مقاله ما به سوال فوق پاسخ می دهیم . 
برای نمونه سازی و تولید یک مجموعه متشکل از تعدادی قطعه که تاکنون از خارج خریداری می شده است بهترین راه مهندسی معکوس آن است . ولی این کار با چالش ها و سختی هایی روبرو است . بنظر شما مهمترین چالش های مهندسی معکوس کدام است.؟ با هم به بررسی این موضوع می پردازیم .