بایگانی دسته بندی: تولرانس گذاری

تلرانس گذاری
در فرآیند مهندسی معکوس و یا طراحی ، تعیین اعداد اسمی، تولرانس های ابعادی و تولرانس های هندسی عملکردی جزء چالش های اصلی می باشند . همچنین نباید از محاسبه تولرانس سرجمع ( Stackup ) غافل شد . برای داشتن یک قطعه صحیح و دقیق، نیازمند یک فرآیند کاری صحیح و دقیق می باشیم . با ما همرا باشید ….

تولرانس و تولرانس گذاری | توضیحات کامل و کاربردی

دوره کامل آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش GD&T مطابق با استاندارد ASME Y14.5 2018

کتاب و استاندارد در مورد تهیه نقشه های فنی مکانیک و تلرانس گذاری هندسی

اصول و قواعد تهیه نقشه های فنی مکانیک استاندارد; ISO-128-1

دورۀ آشنایی با استانداردهای نقشه‌های مکانیک در ایزو

مخاطبان :

کاربران نقشه‌های فنی مکانیک، اعم از طراحان و مهندسان محصول و ابزار، مهندسان فرایند، مهندسان تولید، کاروران دستگاههای ساخت، تأمین‌کنندگان، کاروران سی‌ام‌ام، بازرسان

مهارتهای اکتسابی پس از طی دورة آموزشی

شرکت‌کنندگان در این دورة کاربردی از دانش تهیه نقشه های فنی استاندارد و تفسیر صحیح آنها بهره‌مند خواهند شد.

محتوای درسی :

 • ۱- لِی‌آت برگه‌های نقشه (ایزو ۵۴۵۷)
 • ۲- اصول کلی نمایش (سری ایزو ۱۲۸)
 • ۲-۱- مقدمه (بخش ۱)
 • ۲-۲- قواعد و کاربرد خط راهنما و خط ارجاع (بخش ۲۲)
 • ۲-۳- خطوط در نقشه های مهندسی مکانیک (بخش ۲۴)
 • ۲-۴- اصول اساسی نماها (بخش ۳۰)
 • ۲-۵- نماها در نقشه‌های مهندسی مکانیک (بخش ۳۴)
 • ۲- ۶- اصول اساسی برشها و مقطعها (بخش ۴۰)
 • ۲-۷- مقطع در نقشه‌های مهندسی مکانیک (بخش ۴۴)
 • ۲-۸- اصول اساسی نمایش سطح‌مقطعها (بخش ۵۰)
 • ۳- نمایش ابعاد و رواداشتها- اصول کلی (ایزو ۱- ۱۲۹)
 • ۴- مقایسها (ایزو ۵۴۵۵)
 • ۵- رزوه‌ها و قطعات رزوه‌شده (ایزو ۱-۶۴۱۰)
 • ۶- آجها (ایزو ۱۳۴۴۴)
 • ۷- نمایش سوراخ مرغک (ایزو ۶۴۱۱)
 • ۸- ارجاع‌گذاری اقلام (ایزو ۶۴۳۳)
 • ۹- نمایش چرخ‌دنده‌ها (ایزو ۲۲۰۳)
 • ۱۰- نمایش هزارخارها (ایزو ۲۲۰۳)
 • ۱۱- نمایش علائم جوشکاری و برنجوشکاری و لحیمکاری در نقشه‌ها (ایزو ۲۵۵۳)

مدت دوره:   ۴۰ ساعت

منبع درسی :  آخرین و جدید ترین استاندارد های ایزو