وبلاگ
online tolerance training tarhofan-edc.com tehran-iran

دوره مقدماتی آموزش تلرانس گذاری هندسی GD&T

سیلابس دوره آموزشی تولرانس گذاری هندسی – سطح ۱ (۶۰ ساعت):

نتایج تسلط بر مبانی تولرانس‌گذاری هندسی :

 • کاهش تغییرات در نقشه،
 • کاهش خطاهای تفسیری،
 • افزایش اطمینان قیمت‌دهی در قراردادها،
 • طراحیِ ناظر به حداکثر قابلیت تولید،
 • افزایش مقادیر تولرانسها،
 • و تضمین مونتاژ قطعات با هم می‌شود.
a draw according to iso standard drawing

آموزش نقشه کشی صنعتی به روش ایزو

متن درسی :

GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING WORKBOOK, AL NEUMANN (1995)

 

  ۱–   مقدمه :

 1.     چرا تولرانس‌گذاری هندسی؟
 2.     تاریخچه
 3.    مقایسه با راه و روش قدیم
 4.     استانداردهای ایزو
 5.    قوانین نقشه‌های استاندارد ایزو
 6.     مرور مقررات بُعدگذاری (dimensioning)
 7.    شرح اجمالی علامتهای متداول
 8.    شاکله‌شناسی (features – classification and types)
 9.    علامتهای خصوصیتهای هندسی  (geometrical characteristics – symbols)
 10.     طبقه‌بندی تولرانسها (tolerance categorization)
 11.     ناحیه‌های تولرانسی (tolerance zones)
 12.     معرفی نشانگر تولرانس (tolerance indicator/frame)
 13.     دگرسازهای مواد شاکله – تعاریف (material condition modifiers feature)

   ۲–  حدود اندازه  :

 1.      اصول بنیادی تولرانس‌گذاری
 2.      اصل پوش (envelope principle)
 3.       سنجه‌های برو-نرو
 4.       تعاریف اندازه (size definitions)
 5.       رابطۀ میان تک‌تک شاکله‌ها – کاربرد تولرانس رخواره برای تعیین مکان شاکله‌ها
 6.       مبدأ بُعد (dimension origin)

۳   نحوۀ کارکرد سامانۀ هندسی

 1.    تولرانس‌گذاری بُعدی و هندسیِ قطعه‌ای مثالی
 2.     مقایسۀ
 3.     دگرسازهای مواد شاکله – تأثیر و قوانین
 4.     قوانین مربوط به رزوه‌ها و چرخ‌دنده‌ها و هزارخارها
 5.     موارد کاربرد دگرسازهای مواد شاکله – محاسبات بدترین وضعیت
 6.     الزام دادوستاد (reciprocity)

۴   تصدیق تولرانس موقعیت (position tolerance verification)

 1.     ثبت داده‌های بازرسی و تصدیق تولرانس موقعیت در حالتهای بیشاد (MMC) و کَماد (LMC)
 2.     معرفی سنجۀ کاغذی (paper gauge)
 3.     طرحهای سه‌گانۀ محصول، تولید، اندازه‌گیری
 4.     حالت امکانیِ بیشینه-مواد (maximum material virtual condition)

۵   تئوری مبنا و دستگاه مبنایی (datum and datum system)          

 1.     دستگاه مبنایی و درجات آزادی
 2.     تعریف مبنا، دستگاه مبنایی، شاکلۀ مبنا، بدل‌سازهای مبنا (datum simulators)، و مبنای بدل‌سازی‌شده
 3.    دستگاه مبنایی در مهندسی، تولید، بازرسی
 4.    قراردهی قطعه در دستگاه مبنایی
 5.     ابهام مبناهای تلویحی و صراحت مبناهای تصریحی
 6.     شاکله‌های مبنای اندازه‌دار و بدون اندازه (datum features with size and without size)
 7.     شاکله‌های مبنای موضعی و شاکله‌های مبنای چندتایی
 8.     ایجاد و توصیف دستگاه مبنایی
 9.     دگرسازهای مبنا – تعریف
 10.     الزام همزمانی و الزام جدایی(simultaneous and separate requirements)

۶   تولرانسهای ریخت

 1.     تختی سطح – نحوۀ تصدیق، ملاحظات طراحی
 2.      تختی میانْ‌سطح – حالات فاو (RFS) و بیشاد
 3.      تختیِ به‌اِزایی
 4.      راستی – ملاحظات طراحی
 5.      راستی عناصر خطی سطح
 6.      راستی عناصر خطی – دو جهت
 7.      راستی میانْ‌خط – حالات فاو (RFS) و بیشاد
 8.      گردی
 9.      استوانگی

·         شرکت طراحی و مهندسی طرح و فن

برگزار کننده دوره های آموزشی حرفه ای تولرانس گذاری هندسی به روش ایزو و آمریکایی
مجری پروژه های مهندسی معکوس
نمونه سازی سریع و مهندسی
تولید محدود

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.