وبلاگ
Geometric Dimensioning & Tolerancing by Al Neumann tarhofan-edc.com

دوره پیشرفته آموزش تلرانس گذاری هندسی به روش GD&T

دورۀ پیشرفته :

پیش‌نیاز : موفقیت در دورۀ مقدماتی

محتوای درسی :

۱-    مبنا و دستگاه مبنایی

 1.   دگرسازهای مبنا – تأثیر
 2.   کاربرد
 3.   شاکله‌های مبنای مورب
 4.    سطوح پَربندی (contoured surfaces) در حکم مبنا
 5.    نشانگاههای مبنا
 6.    گروه سوراخهای تشکیل‌دهندۀ مبنا
 7.     مبنای مشترک
 8.    چندگانگی دستگاه مبنایی – ارتباط میان سامانه‌ها

۲-    تولرانسهای راستا

 1.    رئوس کلی
 2.    توازی سطح با یک مبنا
 3.    زاویه‌داری سطح با دو مبنا
 4.     تعامد سطح با یک مبنا
 5.     تعامد سطح با دو مبنا
 6.      توازی میانْ‌خط با دو مبنا
 7.      تولرانس‌گذاری تعامد صفر در حالت بیشاد
 8.      تعامد عناصر خطی

۳-   تولرانسهای رخواره

 1. رئوس کلی
 2. رخواره سطح
 3. رخواره خط
 4. رخواره – مهار چندگانه
 5. حالت ناصلب یا رها (non-rigid or free state condition)

۴-   تولرانسهای موقعیت

 1.      رئوس کلی
 2.      ناحیۀ تولرانسی استوانه‌ای
 3.      ناحیۀ تولرانسی متوازی‌السطوح
 4.      ناحیۀ تولرانسی کُروی
 5.      فرمولهای بستها و پیچ‌ومهره‌ها – بست ثابت ، بست معلق
 6.      ناحیۀ تولرانسی افراشته

۵-    محاسبات انباشتگی مرزهای داخلی و بیرونی

 1.       رئوس کلی
 2.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت فاو
 3.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت بیشاد
 4.       مرزهای داخلی و بیرونی برای تولرانس موقعیت در حالت کماد
 5.       محاسبات ضخامت دیواره

متن درسی :

GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING WORKBOOK, AL NEUMANN (1995)

دورۀ پیشرفته :

 • طی ۵۰ ساعت آموزشی
 • شامل تدریس ، برگزاری آزمون و اعطای مدارک پایان دوره پیشرفته

در صورت تمایل به شرکت در دوره های آموزشی فوق:

میتوانید مشخصات و شماره تلفن تماس خود را به آدرس info@tarhofan-edc.com  ایمیل فرمایید .
ویا با شماره های ۰۹۹۱۲۰۴۵۵۴۳ – ۰۲۱۸۸۵۵۵۲۴۱ تماس بگیرید .

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.